RANH*

Ảnh: Sưu tầm


Trót trò xảo trá gian manh
Nuốt không trôi được chuyển thành mượn ngay
Thế gian được có mấy tay
Ranh ma xảo quyệt thế này yên thân
Điều tra có giỏi trăm lần
Đừng hòng bóc mẽ, khó phân rạch ròi
Con chuột hô thành con voi
Biến mua thành mượn thì coi như huề
Hải Phòng tuyệt diệu ô kê
Đâu như Hà Nội ngô nghê chịu tù
Ở đời lắm đứa còn ngu
Nuốt không trôi, nhả, cho dù miếng ngon
26/4/2020
Tú Sụn
* Máy xét nghiệm COVID-19 gần 10 tỷ của Hải Phòng là ‘đồ đi mượn’?