CƠN GIÓ BẤC

Ảnh: Sưu tầm


NGÓNG GIÓ ĐÔNG
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Hoa cỏ bùi ngùi ngóng gió đông
Chúa xuân đâu hỡi có hay không?
Mây giăng ải Bắc trông tin nhạn
Ngày xế non Nam bặt tiếng hồng
Bờ cõi xưa đà chia đất khác
Nắng sương nay há đội trời chung
Chừng nào thánh đế ân soi thấu
Một trận mưa nhuần rửa núi sông.

(Hoạ bài NGÓNG GIÓ ĐÔNG của Nguyễn Đình Chiểu)
CƠN GIÓ BẤC
Rưng rưng ngấn lệ giữa trời đông
Lạnh lẽo đau buồn có biết không
Lạnh thấm tràn qua chân cột mốc
Gió len phai sắc ngọn cờ hồng
Nẻ môi mùa bấc nên răng lạnh
Da nứt tiết hanh vẫn chịu chung
Hải đảo, biên cương người lính cực
Vì cơn gió bấc buốt non sông
14/7/2021
Tú Sụn