LẠI ĐỔ DO MƯA*

Ảnh: Sưu tầm


Vừa làm xong đã hỏng
Lại đổ lỗi do mưa
Thực ra không phải vậy
Nguyên nhân đã biết thừa

Khi đấu thầu dự án
Mất mớ tiền bôi trơn
Khi triển khai dự án
Mười phần trăm có hơn

Mười phần trăm tiền đó
Là luật bất thành văn
Tên quan nào phê duyệt
Là tên đó được ăn

Ngoài ra còn nhiều khoản
Các quan chức liên quan
Cũng đều phải cống nộp
Phong bì luôn sẵn sàng

Rồi nhà thầu ăn bớt
Vì không bớt không lời
Trăm thứ đều tút ruột
Công trình thành đồ chơi

Đồ chơi nên mau hỏng
Lại đổ thừa do mưa
Lại tốn tiền ngân sách
Chứ không ai kiện thưa

Việt Nam ta là vậy
Thành tiền lệ lâu rồi
Công trình nào cũng hỏng
Do quản lý quá tồi
12/9/2020
Tú Sụn
* Vỉa hè con đường chục tỷ mới làm xong đã sụt lún, sạt lở nghiêm trọng