QUAN CHỨC NÀO SỢ MẠNG XÃ HỘI

Ảnh: Sưu tầm


Đứng đầu là đám quan gian
Lúc nhúc, đục khoét ăn tàn của công
Trù dập người không đồng lòng
Lập bè, lập nhóm cũng không việc gì
Nhiệm vụ sao nhãng thực thi
Quyền lực tư lợi, trị vì mưu thâm
Mạng xã hội tố dã tâm
Nguy cơ bại lộ, quan tham sợ tù
Thứ đến là đám quan ngu
Trình độ kém cỏi, luật mù, nói sai
Huênh hoang, khoe đức, khoe tài
Thực ra dốt nát, diễn hài trước dân
Những điều dân muốn, dân cần
Đều không làm được vì đần, ngô nghê
Sợ mạng xã hội họ chê
Loại quan này cũng ê hề xứ ta
Thứ nữa là quan gian tà
Cửa quyền, hống hách luôn hà hiếp dân
Ăn chơi, truỵ lạc, bất cần
Ngông nghênh, bạo chúa, xa dân, lộng hành
Mạng xã hội phản ứng nhanh
Bêu lên tên tuổi, lưu danh suốt đời
Mạng xã hội là sân chơi
Những quan loại ấy một thời không ưa
17/4/2020
Tú Sụn