GAN LỲ

Ảnh: Sưu tầm


Cũng chỉ vì tư lợi
Nên nhắm mắt làm càn
Đất vàng giá rẻ mạt
Tiền mới vô nhà quan

Nắm trong tay quyền lực
Trần Vĩnh Tuyến phát cuồng
Bán gần 2ha đất
Hai ba triệu/ mét vuông

Cũng chỉ là phần nổi
Của những tảng băng chìm
Xảy ra trên cả nước
Lâu nay chính phủ im

Như dân gian thường nói:
Tuyến giẫm nước đái Cang
Giờ báo chí lên tiếng
Chắc sự nghiệp sẽ tan

Đúng là gan lỳ thật
Pháp luật chẳng là gì
Ngữ lòng tham vô đáy
Nên cũng chẳng sợ chi

Biết lò của Bác Trọng
Đã luôn luôn sẵn sàng
Bỏ ông này vô đốt
Cho thành đống tro tàn

Thù nhất bọn tham nhũng
Ghét nhất bọn quan tham
Chúng ăn tàn phá hại
Nhất quyết phải tống giam
1/2/2019
Tú Sụn