ĐÊM KHUYA GÓC PHỐ

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM KHUYA Ở NHÀ QUÊ
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Lều tranh lạnh lẽo mấy canh thâu,
Lạnh cỏ cây trời lạnh đến đâu…
Hé cửa nhìn trăng, trăng tái mặt,
Gài then thắp nến, nến rơi châu.
Chiêm bao bóng lẩn Dao Trì động,
Mường tượng hồn chơi thệ thuỷ cầm.
Năm ngón đường tơ ngồi dậy bấm,
Gió quên than thở dế quên sầu.

(Hoạ bài ĐÊM KHUYA Ở NHÀ QUÊ của Hàn Mặc Tử)
ĐÊM KHUYA GÓC PHỐ
Góc phố quạnh hiu giữa tiếc thâu
Co ro một bóng hỏi vì đâu
Bần hàn thậm tệ khôn nhà cửa
Kiết xác tột cùng chẳng giọt châu
Kẻ đắp chăn bông tâm mãn nguyện
Người mang áo rách, dạ không cầm
Nghèo giàu cùng ngụ trên trần thế
Lắm đứa no say, lắm kẻ sầu
18/7/2021
Tú Sụn