VẾT NHƠ GIÁO DỤC

Ảnh: Sưu tầm


Cơn địa chấn Hà Giang
Làm rung chuyển cả nước
Cơn địa chấn Hà Giang
Nát tan bao mơ ước

Gieo vào một thế hệ
Những gian dối, đê hèn
Bôi vào ngành giáo dục
Thêm vết nhơ thâm đen

Họ không còn mô phạm
Họ mất hết lương tri
Họ rắp tâm trục lợi
Họ bán mua điểm thi

Không ngẫu nhiên nâng điểm
Có cầu thì có cung
Dùng quyền, tiền thực hiện
Vẫn là thực trạng chung

Phải truy cho bằng được
Thí sinh nào con quan
Được chỉ thị nâng điểm
Đó là điều dối gian

Phải truy ra tận gốc
Phụ huynh nào dùng tiền
Để chạy chọt mua điểm
Gây ra bao lụy phiền

Đã vi phạm pháp luật
Phải xử lý nghiêm minh
Không thể có vùng cấm
Không gây ra bất bình

Vết nhơ ngành giáo dục
Phải gột sạch từ đây
Không dung loài sâu mọt
Làm thầy phải ra thầy

Một bài học cay đắng
Cho lãnh đạo đầu ngành
Quản lý cứ buông lỏng
Thì tội phạm hoành hành
18/7/2018
Tú Sụn