CẠN LỜI VỚI ÔNG CỤC TRƯỞNG*

Ảnh: Sưu tầm


Ăn vào có chết ngay đâu
Nên ông Cục trưởng đầu trâu nói liều
Bệnh tật tăng như thuỷ triều
Ung thư tỉ lệ quá nhiều kìa ông
Do đâu ông có biết không
Mà sao ông lại đành lòng nói ngoa
Vì sao ông cố ba hoa
Vì đâu ông lại cứ già mồm hê?
Trái cây Trung Quốc nhập về
Toàn ngâm hoá chất thấy ghê lắm rồi
Ăn vào chắc chắn tiêu đời
Không sớm thì muộn chầu trời, chết oan
Lời ông là ngọc là vàng
Nếu không tỉnh táo vạ mang vào người
A dua chi quá nực cười
Cục trưởng ăn nói lạ đời trái tai
Đúng là có một không hai
Đúng là bịp bợm! Mong ngài im cho
12/5/2019
Tú Sụn
* Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT): Hoa quả Trung Quốc mặc dù nhiễm độc.. vẫn ăn được vì rất an toàn!