MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ

Ảnh: Sưu tầm

GIÀ KÉN KẸN HOM
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Bụng làm dạ chịu trách chi ai,
Già kén kẹn hom ví chẳng sai.
Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc,
Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy.
Miệng khôn trôn dại đừng than phận,
Bụng ỏng lưng eo chớ trách trời!
Ðừng đứng núi này trông núi nọ,
Ðói lòng nên mới phải ăn khoai.

(Hoạ bài GIÀ KÉN KẸN HOM của Hồ Xuân Hương)
MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ
Con dại cái mang chớ trách ai
Miệng quan trôn trẻ đố mà sai
Mặt hoa da phấn tranh mò hửi
Gái đẹp rượu ngon xúm bóp vầy
Thay trắng đổi đen nên ghét hắn
Trống xuôi kèn ngược chỉ kêu trời
Quyền cao chức trọng đê hèn vậy
Bóc lột, dân nghèo chỉ sắn khoai
5/7/2021
Tú Sụn