LAN TOẢ

Ảnh: Sưu tầm


Trường tiểu học Junko
Ở vùng quê Điện Phước
Như các trường trong nước
Chỉ khác là Junko

Nhân cách của Junko
Văn minh và nhân đạo
Tình người của Junko
Chân thành và thơm thảo

Từ Junko lan toả
Thấm đẫm trong tình người
Đổi thay trong tâm tưởng
Hướng thiện và vui tươi

Lan toả từ nhân cách
Lan toả đến văn minh
Chân thành và nhân đạo
Junko gieo thắm tình

Thầy và trò thân thiện
Thầy mô phạm nêu gương
Trò chăm chỉ cố gắng
Cùng chung tay xây trường

Ước gì trong cả nước
Được lan toả Junko
Có môi trường dạy, học
Nhân nghĩa cả thầy, trò
29/11/2018
Tú Sụn