HOÀNG HÔN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Cứ mỗi chiều hoàng hôn buông xuống
Như bóng em le lói chon von
Hồn chết lặng đợi đêm ập đến
Vẳng trong tai dìu dặt nỉ non
Là em đó phải không hỡi núi
Nặng lòng mong, ngày tháng hao mòn
11/4/2020
Tú Sụn