ĐỘNG CƠ NÀO CỦA ÔNG BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG*

Ảnh: Sưu tầm


Kiểm toán bảy dự án
Hơn ngàn tỷ làm sai
Sáu mươi dự án BOT
Bao nhiêu ngàn quái thai?

Kiểm toán bảy dự án
Cắt thu năm mươi năm
Sáu mươi dự án BOT
Phải cắt mấy trăm năm?

Đa số dự án BOT
Không thông qua đấu thầu
Thủ tướng chưa phê duyệt
Làm rồi trình ký sau

Góp mười phần trăm vốn
Còn lại vay ngân hàng
Như tay không bắt giặc
Doanh nghiệp vẫn đàng hoàng

Có hàng chục trạm BOT
Đặt sai để ăn gian
Bộ trưởng đòi chính phủ
Di chuyển phải bồi hoàn

Các ông chủ, bà chủ
Ung dung,”không biết gì”
Bộ trưởng xin tăng giá
Để cứu BOT, làm chi?

Còn đưa ra điều kiện
Nếu giá không được tăng
Phải bù năm ngàn tỷ
Bộ trưởng đòi quá hăng

Xin nói thẳng thắn nhé
BOT vơ vét tiền dân
Đã hàng chục ngàn tỷ
Họ kêu ca rần rần

Xin nói thẳng thắn nhé
BOT đã quá gian tham
Mà cứ kêu ca lỗ
Sao cứ tranh nhau làm?

Người dân biết cả đấy
Nhóm lợi ích các ông
Gian tham còn trắng trợn
Ăn thế chưa vừa lòng

Xin hỏi ông Bộ trưởng
Ông vì động cơ nào
“Ngửa tay xin tăng giá”?
Tại sao? Hỏi tại sao?
28/5/2020
Tú Sụn
* Dự án BOT: Đã sai phạm ngàn tỉ, lại “ngửa tay” xin tăng giá.