ĐỪNG BỎ DÙI NGHE ANH*

Ảnh: Sưu tầm


Lâu nay nghe phát chán
Bao tuyên bố hùng hồn
Sẽ thế này thế nọ
Rồi khỏi miệng lọt trôn

Chống tham nhũng triệt để
Tham nhũng lại nhiều hơn
Nói cho sướng cái miệng
Nhưng làm thì lơn tơn

Nói không ăn hối lộ
Thì hối lộ bão hoà
Quan càng to càng khẳm
Thậm chí cả thanh tra

Nói không được bán chức
Chúng vẫn mua dài dài
Cứ mỗi kỳ đại hội
Chúng mua bán công khai

Nói không được nhũng nhiễu
Mà dân vẫn khóc than
Chúng hành dân ra bã
Khiếp nhất đời là quan

Nói tất cả vì dân
Dân oan kêu thảm thiết
Không một ai giải quyết
Hiện đã đến trăm ngàn

Nói không gia đình trị
Nó bổ nhiệm cả nhà
Nó trêu ngươi cả Đảng
Đảng chỉ vờ kêu ca

Nói không được lãng phí
Nó cứ phá vô tư
Tham quan ké du lịch
Hàng ngàn tỷ có dư

Nhiều và nhiều nhiều nữa
Chất cao tận mây xanh
Lần này nghe anh nói
Đừng bỏ dùi nghe anh
5/8/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo laodong.vn: Xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.