Ảnh: Sưu tầmTạc lòng ơn Đảng mãi không thôi
Áo ấm cơm no sướng cả đời
Nước mạnh hùng cường vui bất diệt
Dân giàu sung túc thoả đầy vơi
Lương tâm thánh thiện thường hoàn hảo
Nhân phẩm cao sang đúng tuyệt vời
Xã hội công bằng trên pháp luật
Yên bình khởi sắc khắp nơi nơi
18/6/2022
Tú Sụn