XÂY THIÊN ĐÀNG

Ảnh: Sưu tầm


Thu đất của dân lập thiên đàng
Mới nghe tưởng tượng đến cao sang
Ai ngờ địa ngục còn thua kém
Thất nghiệp nên dân phải bàng hoàng

Mười năm giải tỏa đất bỏ không
Thừa thãi thời gian để đắng lòng
Uẩn khúc mù mờ dai dẳng mãi
Cơ nghiệp tan tành giữa mênh mông

Làng quê tươi đẹp đẫm ước mơ
Từ tận ngàn xưa đến bây giờ
Bỗng dưng tan biến thành tô giới
Chúng giú để dành đợi thời cơ

Đất vàng đắc địa miếng mồi ngon
Quan – thương gom góp hết đâu còn
Rõ khổ người dân nơi lưu lạc
Ngậm hờn lòng dạ mãi héo hon

Cả nước nhiều nơi như thế này
Xí phần được giá sẽ trao tay
Đâu chỉ riêng Bình Sơn Quảng Ngãi
Thực tế này mang lắm đắng cay
11/6/2018
Tú Sụn