BỘ TƯ PHÁP GIỠN*

Ảnh: Sưu tầm


Tư cách Bộ Tư pháp
Mà như giỡn, oái oăm
Báo cáo lên Chính phủ
Số liệu hai lẻ năm (2005)

Cả một đống quan chức
Ăn rồi cứ cắp ô
Đến khi viết báo cáo
Lượm trên mạng nhét vô

Dân nai lưng è cổ
Nuôi một lũ cu cu
Lâu nay tưởng mình giỏi
Giờ mới thấy mình ngu

Để điều hành đất nước
Dùng đám công bộc này
Ngóc đầu lên sao được
Lâu nay cứ loay hoay

Nhân tài mình không thiếu
Nhưng đố chen được chân
Bọn ngu đần chiếm ghế
Nên thiệt thòi nhân dân

Bao nhiêu năm cải cách
Bộ máy càng cồng kềnh
Quan chức càng kém cỏi
Dân mình càng còng thêm
19/10/2019
Tú Sụn
* Bộ Tư pháp thừa nhận đưa số liệu ô nhiễm không khí ‘cũ rích’ từ 2005 vào báo cáo gửi Quốc hội.