NẾU NHƯ

Ảnh: Sưu tầm


NẾU NHƯ
Người dân hạnh phúc nhất trong đời
Bóc lột gian manh tróc tận nơi
Nhũng nhiễu tiêu nòi không nảy nở
Tham ô tiệc nọc hết sinh sôi
Công thần tận tuỵ tâm lương thiện
Công bộc thanh liêm đức sáng ngời
Hồng phúc nước nhà vang biển lớn
Tạc lòng ơn Đảng mãi không thôi
18/6/2022
Tú Sụn