ĐAU (Bát điệp)

(Bát điệp)

Có nỗi ĐAU nào sánh được đâu
ĐAU thương tột độ mãi u sầu
Mất em cô quạnh buồn ĐAU khổ
Mất cảnh đoàn viên tủi khổ ĐAU
Mất cả vuông tròn ĐAU chất ngất
Còn đâu êm ấm quặn niềm ĐAU
Hết rồi ĐAU lắm còn đâu nữa
ĐAU mãi muôn đời bởi mất nhau
23/6/2021
Tú Sụn