NÓI VỚI EM

Ảnh: Sưu tầm

Em ơi nắm lấy tay anh
Cho hoa đua nở lá cành thêm tươi
Lâu nay mong chín nhớ mười
Đêm chờ ngày đợi cầu trời đoái thương
Thuỷ chung đạo nghĩa Nguyên Tương
Ghi cây trúc đốm tỏ tường tình thâm*
Dẫu khi nắng cháy mưa dầm
Dẫu cho giông gió sét gầm nào phai
Suốt từ tia nắng ban mai
Đến tà dương cũng thắm hoài không thôi
Thật lòng chẳng gợn đãi bôi
Là đây tất cả bao lời thương yêu
Nào đâu chỉ có mĩ miều
Quý lòng đức hạnh anh yêu trọn đời
16/7/2021
Tú Sụn
* Thần thoại thời vua Thuấn