NÓI VÀ CỨ NÓI

Ảnh: Sưu tầm


NÓI VÀ CỨ NÓI
Nói ra cho sướng cái mồm
Nói hoài nói mãi lôm côm nói bừa
Mấy mươi năm khác gì chưa
Bộ Nông nghiệp vẫn bằng thừa đó thôi
Toàn là lải nhải ỉ ôi
Cắp ô sớm tối ghế ngồi chia nhau
Nghĩ mà ghét thấy mà đau
Vô tích sự dạy dân giàu được sao
Nói thì cứ nói ào ào
Làm thì mèo mửa* đã bao năm dài
Biên chế toàn thứ quái thai
Sinh ra ban bệ diễn hài cho dân
Điều mà dân muốn dân cần
Chưa hề đáp ứng một lần ra môn*
Thói thường chờ nước tới trôn**
Rồi hô hào để dạy khôn làm giàu
Nông dân hại trước thiệt sau
Mùa màng sai vụ hoa mùa chết khô
Ngăn sông phá núi xây hồ
Đất đai hết nước lúa ngô khô cằn
Còng lưng làm vẫn thiếu ăn
Sở, phòng, ban vẫn nhe răng mà cười
Biên chế chi quá lắm người
Toàn là ú ớ hổ ngươi vô cùng
Nhân tài chả trọng chả dùng
Thằng ngu chiếm ghế ung dung dạy đời
Điều hành mùa vụ khơi khơi
Được chăng hay chớ tả tơi dân mình
Khoa học nghiên cứu linh tinh
Tất cả nhập khẩu dân mình thiệt thua
Giống, phân… đắt đỏ phải mua
Giá thành sản phẩm chỉ vừa tiền chi
Không làm chẳng biết làm gì
Mà làm thì sẽ có khi lỗ ròng
Mưu sinh chẳng đặng cầm lòng
Nhìn Bộ Nông nghiệp khó mong điều gì
Dạy dân thì hãy dạy đi
Chứ đừng phét lác mà chi dân buồn
18/2/2022
Tú Sụn
* Tục ngữ: nói như rồng leo làm như mèo mửa
**Khẩu ngữ: ra môn ra khoai
*** Tục ngữ: nước tới trôn mới nhảy