QUAN CHỨC TA QUÁ LÀ LÌ

Ảnh: Sưu tầm


Nghĩ hưu còn học nỗi gì
Mà chi nhân sách để đi nước ngoài
“Học tập kinh nghiệm”? ô hay!
Việt Nam mới có chuyện này xảy ra
Hàng trăm lần bị kêu ca
Hàng trăm cán bộ thể là mặt mo
Từ quan nhỏ đến quan to
Nghỉ hưu rồi cũng được lo lên đường
Vừa rồi ông Lê Thiết Cương*
Vẫn đi “học tập” các trường Châu Âu
Thật lòng xin nói một câu
Tham nhũng cú chót chứ đâu học gì
Quan chức ta quá là lì

19/9/2019
Tú Sụn
* Ông Lê Thiết Cương- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội dù đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/8/2018 nhưng vẫn được ưu ái bố trí đi 3 nước Châu Âu trong thời gian 10 ngày để “học tập, trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao” bằng tiền ngân sách nhà nước.