TẠI SAO LẮM ÁN OAN SAI

Ảnh: Sưu tầm


Điều tra xét hỏi ngây ngô
Lại thêm thói xấu côn đồ dã man
Bức cung đánh đập làm càn
Nhục hình tra tấn vu oan lọc lừa
Có tội thì đánh cho chừa
Vô tội đánh để nhận bừa, giữ thân
Sự thật, công lý chẳng cần
Miễn sao đạt được những phần lợi riêng
Bao phen độc ác vẫn yên
Đã thành thông lệ, đặc quyền điều tra
Hồ sơ đẹp được ban ra
Xét xử, luận tội, quan toà ung dung
Oan sai dẫu đến tột cùng
Vẫn ghép thành tội, phục tùng toà tuyên
Pháp luật tuyệt đối uy quyền
Gia đình ấm ức ưu phiền bi ai
Tại sao lắm án oan sai?
Điều tra thế đấy! Gây tai cho người
11/5/2020
Tú Sụn