CHẢ TIN

Ảnh: Sưu tầm


CHẢ TIN
Đảng ta sáng suốt tài tình
Đánh tan Pháp, Mỹ dân mình đã tin
Hoà bình xong, chẳng giữ gìn
Lạc quan tếu mãi yêu tinh nảy nòi
Cấp uỷ hàng vạn hẳn hoi
Đảng uỷ, thường vụ được coi vững vàng
Cơ man vô số là quan
Trung ương-cơ sở một dàn uy phong
Chính quyền cùng Đảng song song
Hô hào tận tuỵ một lòng vì dân
Gương Hồ Chủ Tịch trong ngần
Đem ra học tập cách tân, luyện rèn
Đâu đâu cũng gật cũng khen
Vững mạnh cũng thế đê hèn cũng xong
Đảng viên-Lãnh đạo đồng lòng
Dung túng vi phạm cờ hồng dần phai
Quên thời bom đạn chông gai
Nhạt nhoà lý tưởng dang tay nhúng chàm
Sinh ra một lũ quan tham
Lập bè kéo cánh để làm tiền thôi
Ghế cao quyền trọng mua ngồi
Tha hồ vơ vét, chơi vơi dân nghèo
Thanh danh đạo đức tóp teo
Gian manh bịp bợm càng leo lên đầu
Vì dân vì nước còn đâu
Thiểu số liêm chính nuốt sầu mà đau
Hào quang còn chỉ một màu
Đen như bùn nhão ngàn sau vẫn mờ
Một thời trọng vọng tôn thờ
Một thời kiêu hãnh bên bờ quang vinh
Đảng ta sáng suốt tài tình
Đánh thua tham nhũng dân mình chả tin
….
26/12/2021
Tú Sụn