NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU*

Ảnh: Sưu tầm


Giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước
Người đứng đầu của tỉnh Thái Bình
Mười ba năm Bí thư, chủ tịch
Là mười ba năm có bất minh

Để băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ
Tàn bạo hơn băng nhóm Năm Cam
Đã có lần Quốc Hội nhắc đến
Chúng tồn tại nhờ có quan tham

Vậy là người đứng đầu của tỉnh
Nguyễn Hồng Diên, ông có nghĩ gì?
Ai bảo kê, chống lưng cho chúng
Trách nhiệm mình ông chẳng thực thi

Chúng gây ra hàng trăm tội ác
Làm người dân khiếp vía kinh hồn
Ông không nghe? Hay là mặc kệ
Hoặc khiếp thằng Đường Nhuệ du côn?

Đấu giá đất chúng toàn thắng cuộc
Ông không biết? Hay biết ỉm đi
Hoặc là đã có gì uẩn khúc
Như ăn chia, đút lót phong bì?

Còn liêm sỉ là nên từ chức
Người đứng đầu không xứng với dân
Cũng có thể điều tra ra tội
Là nhà giam nay đã rất gần
14/4/2020
Tú Sụn
* Người đứng đầu tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên, liên tục 13 năm giữ chức Chủ tịch tỉnh, rồi Bí thư tỉnh uỷ, mà không hay biết Đường Nhuệ là “Năm Cam Thái Bình” như một đại biểu Quốc Hội đã từng nói?