KHI ĐÃ YÊU

 

Từ lúc mình trao ánh mắt say
Trong tim tình thắm ngập đong đầy
Trời như cao thẳm nhiều tinh tú
Đất đã xanh rờn lắm cỏ cây
Nghe dạ lâng lâng trăm nhịp nhạc
Thấy hồn bay bổng chín tầng mây
Em ơi giây phút nồng ma mị
Yêu quá đi thôi cuộc sống này
16/10/2021
Tú Sụn