MỘT BỘ PHẬN THẤP HÈN**

Ảnh: Sưu tầm


Mả cha thói ích kỷ
Sinh ra tự bao giờ
Xâm lăng dân tộc Việt
Tàn phá đến dại khờ

Cũng từ thói ích kỷ
Một bộ phận thấp hèn
Họ vô tư xả rác
Xấu lâu ngày thành quen

Ở thời kỳ hiện đại
Con người thiếu văn minh
Trở thành loài man rợ
Thế giới ho coi khinh

Hàng tấn rác dưới cống
Công nhân vớt hàng ngày
Dân Việt cảm thấy nhục
Đê hèn và đắng cay

Vẫn nhận lương Nhà nước
Các cơ quan chức năng
Luôn thờ ơ bỏ mặc
Nên rác ngày càng tăng

Một xã hội vô pháp
Một đất nước hỗn mang
Khiến môi trường ô nhiễm
Sông núi này tan hoang
4/4/2019
Tú Sụn
** Chỉ vì một bộ phận dân cư kém ý thức, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, thậm chí công nhân vệ sinh môi trường phải lặn ngụp dưới cống để vớt hàng trăm tấn rác mỗi ngày trông thật thảm thương!