NUÔI CON

Ảnh: Sưu tầm


NUÔI CON
Nuôi con ai cũng cưng chìu
Muốn gì được nấy là điều không hay
Nên-hư như trở bàn tay
Dạy con hãy dạy những ngày còn thơ
Vâng lời, lễ phép phải mơ
Thật thà, trung thực, căn cơ rất cần
Siêng năng, chăm chỉ, nghĩa nhân
Sạch sẽ, ngăn nắp, nói năng lựa lời
Thảo thơm, đạo hiếu đầy vơi
Hiền hoà, lương thiện một đời bình an.
Đua đòi, khoe mẽ cao sang
Ngăn ngay đừng có dễ dàng ắt hư
Cha mẹ sao, con cũng như…
Dạy con hãy dạy lúc từ còn thơ
Nuông chìu đòi hỏi bá vơ
Ỷ lại dựa dẫm bao giờ thành nhân
17/10/2023
Tú Sụn