LÀM CON

  • Ảnh: Tự chụp


LÀM CON
Làm con thì phải thảo hiền
Thờ cha kính mẹ lời nguyền ngàn xưa
Cho dù khó nhọc sớm trưa
Phận con chớ có sống thừa nhục thay
Anh em con cháu chung tay
Phụng dưỡng thành kính mảy may than phiền
Mẹ cha là Phật là Tiên
Là pho báu vật thiêng liêng cả đời
Điều này nhớ lấy người ơi
Cớ sao lại phú cho trời mà cam
Có ai trên khắp cõi phàm
Trách nhiệm không gánh lương tâm tồi tàn
Miếng cơm viên thuốc chẳng màng
Buồn vui giấc ngủ lại càng ngó lơ
Cả khi trọng bệnh thờ ơ
Cả khi hấp hối làm ngơ mà đành
Công lao dưỡng dục sinh thành
Té ra vô ích tan tành vì đâu!?
3/12/2022
Tú Sụn