TRÂNG TRÁO*

Ảnh: Sưu tầm


Đứng trên bục hô hào dạy bảo
Nói điều hay giáo dục mọi người
Nhưng việc làm vô cùng bỉ ổi
Cán bộ mình sao quá nực cười

Nói một đường mà làm một nẻo
Miệng oang oang học tập Bác Hồ
Phong trào này hiện nay phá sản
Cũng bởi vì cán bộ ma cô

Lần đầu công khai năm lãnh đạo
Tỉnh Hoà bình nhục nhã làm sao
Tất cả khai đều không tác động
Mà điểm nâng từ thấp lên cao

Miệng trớt quớt mặt thì trâng tráo
Ôi thói đời gái đĩ già mồm
Cán bộ thế cũng là cán bộ
Chả khác nào hàng cá hàng tôm

Phải lôi cổ ra mà khởi tố
Những phụ huynh nâng điểm cho con
Một hành động vi phạm pháp luật
Nếu bỏ qua méo sẽ thành tròn
2/8/2019
Tú Sụn
* Lần đầu tiên ‘lộ diện’ 5 lãnh đạo có con được nâng điểm tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có giám đốc, nguyên giám đốc các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và công nghệ, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh. Tất cả 5 lãnh đạo này đều trâng tráo nói là không hề tác động.