CÒ CON

Ảnh: Sưu tầm


Tầm Hà Nội mà cò con
Coi thường cả sự sống còn người dân
Bao năm lũ ngập rần rần
Bấy năm bộ đội cùng dân đắp bờ
Khiêng bao cát đến phát khờ
Chất lên tạm bợ phòng hờ lũ băng
Tình cảnh căng quá là căng
Bí thư, chủ tịch! Hỏi rằng biết không
Cớ sao chưa thấy động lòng
Ban cho mưa móc để hòng bình an
Tiền tỷ phung phí hàng ngàn
Đây dăm ba tỷ chống tràn không chi
Lãnh đạo chưa biết trị vì
Dân tình nao núng, hiểm nguy cận kề
Mong rằng có một con đê
Xứng tầm ngăn lũ hả hê dân mình
Vừa rồi không mấy thuận tình
Quá là phản cảm, bất bình: cò con
3/8/2019
Tú Sụn