MÀU NẮNG MỚI


Tinh khôi màu nắng buổi bình minh
Ngày mới ngàn hoa đẹp hữu tình
Núi biếc mây bay sương lấp lánh
Sông xanh sóng gợn nước lung linh
Trào dâng quý hoá muôn màu sắc
Tràn ngập yêu thương một bóng hình
Buồn tủi qua rồi lòng khấp khởi
Tinh khôi màu nắng buổi bình minh
24/10/2021
Tú Sụn