THẦY TRÒ THỜI NAY

Ảnh: Sưu tầm

Giáo dục ngày nay tệ lắm thôi
Người trên kẻ dưới cũng suy đồi
Bao lần giáo nọc dần ra bã
Mấy bận trò đè đánh tả tơi
Trọng đạo giờ đâu còn sót lại
Tôn sư ngày ấy đã xa rồi
Học đường thậm tệ vì buông lỏng
Đáng trách Bộ luôn quản lý tồi
3/7/2021
Tú Sụn