TUYỆT TÁC

Ảnh: Sưu tầm


TUYỆT TÁC
(Ứng tác qua bức tranh vẽ)
Thoạt ngắm lòng đâm nổi sóng cồn
Soi qua xét lại dạ bồn chồn
Khuôn vành kích dục hay man rợ
Đường nét gợi tình thật ác ôn
‘Tuyệt tác này đây ai khéo vẽ
Mà ta say đắm đến mê hồn’*
Là tranh chỉ thế sao ngây ngất
Mụ mị ra thành mất trí khôn
11/1/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ