RỚT QUẦN

Ảnh: Sưu tầm


Sau ngày hiệp định Pari
Đúng là ngừng bắn còn gì lo đâu
Nhưng rồi chẳng được bao lâu
Chúng nó tái chiếm, đánh nhau tơi bời
Pháo bầy, đạn réo, bom rơi
Xóm thôn tan nát, khắp nơi điêu tàn
Một hôm bọn giặc đi càn
Bộ đội chưa xuống, nó tràn càng sâu
Trẻ già lớn nhỏ cùng nhau
Chạy lên hố Bẹn, trốn sâu trong rừng
Cả đêm súng nổ không ngừng
Sáng ra nó đứng bìa rừng hiên ngang
Tiểu liên nó bắn hàng tràng
Pháo cối nó giã đùng đoàng inh tai
Bàn nhau chạy qua hố Dài
Vách đá dựng đứng leo hoài không xong
Lan rừng tua tủa lòng thòng
Trèo lên tụt xuống mấy vòng ê lưng
Em* tôi rớt mất cái quần
May còn quần lót không chừng giơ chim
Chạy sau nhờ có Ông Kim
Nhặt hộ, ổng nói ai tìm, quần đây
Vì chạy đâu thấy trời mây
Nên giờ mới biết quần Tây không còn
Ông ơi! Ông cho lại con
Cảm ơn Ông lắm! Cảm ơn Ông nhiều!
1973
Trương Quang Tú

* Chú Thư