HẬU QUẢ LÃNH ĐẠO TỒI

Ảnh: Sưu tầm


Một hậu quả khốc liệt
Của việc lãnh đạo tồi
Tạo ra bọn tham nhũng
Cả nước, khắp mọi nơi

Về lãnh đạo nhân sự
Toàn bán chức mua quan
Nhiều tỉnh thành ngành bộ
Đứng đầu là quan gian

Về lãnh đạo làm luật
Dự thảo toàn quan tham
Chúng tạo nhiều khe hở
Nên lách luật dễ dàng

Về thanh tra Nhà nước
Cử toàn loại gian manh
Thanh tra là hợp thức
Bắt giam mấy chục anh

Về điều tra xét xử
Thường đổi trắng thay đen
Thường xảy ra chạy chọt
Lâu ngày rồi cũng quen

Về lãnh đạo các bộ
Bộ trưởng là ông vua
Chủ trương sai tuỳ thích
Thủ tướng cũng chào thua

Về lãnh đạo các tỉnh
Trao quyền lực quá nhiều
Nên dã man cưỡng chế
Niềm tin dần triệt tiêu

Về lãnh đạo xã hội
Người dân luôn thở dài
Trăm ngàn lần góp ý
Tất cả bỏ ngoài tai

Về lãnh đạo kinh tế
Nhất là thời anh Ba
Rất nhiều nhóm lợi ích
Anh khuyến khích sinh ra

Về doanh nghiệp Nhà nước
Có hàng chục sân sau
Thủ tướng biết để đó
Thua lỗ nặng mới đau

Về xét xử tham nhũng
Mức án chẳng là chi
Tham ô hàng ngàn tỷ
Án như cắp ổ mỳ

Về chuyện giảm biên chế
Mãi ra rả kêu ca
Năm này sang năm khác
Không giảm mà phình ra

Về chuyện tham nhũng vặt
Có kiên quyết răn đe
Thi thoảng bắt xử lý
Nhưng mà chúng chẳng nghe

Về thua lỗ, gian lận
Vẫn xảy ra thường xuyên
Ở doanh nghiệp Nhà nước
Mà sao cứ để yên

Về giao thông, giáo dục
Yếu kém và dối gian
Triền miên theo năm tháng
Bộ trưởng vẫn là quan

Tất cả vì tham nhũng
Tạo nên cớ sự trên
Tất cả vì tham nhũng
Nợ công mãi dâng lên

Hậu quả lãnh đạo tồi
Sinh ra bọn tham nhũng
Hậu quả của tham nhũng
Sinh ra lãnh đạo tồi
3/12/2018
Tú Sụn