DÁNG TRÚC CHIỀU THU

DÁNG TRÚC CHIỀU THU
Chiều Thu u ám trúc ưu sầu
Cao cổ ngóng hoài chẳng thấy đâu
Hồi hộp u buồn chờ bóng dáng
Vẳng nghe xào xạc đợi hồi lâu
Gương hồ gió phả lay vầng nguyệt
Màu nắng sương lồng rớt giọt châu
Xa cách lâu ngày không gặp lại
Tiết trời lành lạnh đổ mưa ngâu
7/9/2023
Tú Sụn