NGẠC NHIÊN CHƯA

Ảnh: Sưu tầm


Cặp vợ chồng nhà nọ
Cuộc sống thật sang giàu
Có osin giúp việc
Có quản gia người Tàu

Cô osin xinh đẹp
Nên bà nhà sinh nghi
Luôn để ý kiểm soát
Nhưng chưa thấy điều chi

Một hôm bà tính kế
Đổi chỗ cho osin
Phòng osin bà ngủ
Phòng bà giao osin

Đúng mưu kế hiểm thật
Vì chồng ngủ phòng riêng
Bà nằm im tại đó
Chồng vô là biết liền

Nửa đêm cánh cửa mở
Một bóng đen đi vào
Bà đóng vai như thật
Để xem chồng làm sao

Thế là trận chiến đấu
Kịch liệt và quá hăng
Vì sợ bị bại lộ
Nên bà không nói năng

Khi trận chiến kết thúc
Muốn cho chồng phải chừa
Vừa bật đèn vừa nói:
Giờ ông NGẠC NHIÊN CHƯA?

Khi đèn đã bật sáng
Một ông già co ro
Thì là ông đó hả?
Nảy giờ tôi nhầm to!

Thế là được một bữa
Ông quản gia người Tàu
Sướng thì cũng sướng thật
Mà cũng hơi bị đau!!!
14/8/2020
Tú Sụn