ĐAU LÒNG VỀ ĐẠO ĐỨC*

Ảnh: Sưu tầm


Đau lòng về đạo đức
Mà anh Đam thốt lên
Xảy ra từ lâu lắm
Do giáo dục mà nên

Ngành giáo dục lụn bại
Từ đổi mới tư duy
Lo chia nhau ngân sách
Chứ có quan tâm gì

Bao đề án cải cách
Chỉ mục đích giải ngân
Bòn rút và chia chác
Chất lượng đâu có cần

Từ nhà trường đến bộ
Đều ma mãnh tham lam
Đẻ ra bao thế hệ
Suy đồi và gian tham

Bao nhiêu thế hệ đó
Vào bộ máy làm quan
Tìm đâu ra đạo đức
Vì tâm địa dối gian

Kể cả quan văn hoá
Đến quan trong chính quyền
Rất hiếm hoi liêm sỉ
Lời nói đâu còn thiêng

Đừng hỏi sao dân chúng
Đạo đức cũng suy đồi
Vì giáo dục như vậy
Khuôn nào bánh đó thôi

Lấy liêm sỉ làm gốc
Thì đạo đức hình thành
Giáo dục vô liêm sỉ
Nên đạo đức tụt nhanh

Những người làm văn hoá
Thấy đạo đức suy đồi
Mà không hề lên tiếng
Là tất nhiên anh ơi

Cũng như là cái bánh
Cùng một khuôn làm ra
Na ná như nhau cả
Khó dạy đời người ta

Mong anh Đam xem lại
Nền giáo dục nước nhà
Cần xoá bỏ tệ nạn
Tồn tại nhiều năm qua
24/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo tuoitre.vn, “Bao vụ đau lòng về đạo đức, không thấy người làm văn hóa nào lên tiếng!” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét như vậy.