THU NGÀN

Ảnh: Sưu tầm


THU NGÀN
Trăng treo lơ lửng đỉnh non ngàn
Mây xám lưng trời cố vắt ngang
Vách đá trăm năm rêu vẫn bám
Hố bom một thuở cỏ còn lan
Đây này lá mục bao mùa rụng
Đâu đó xương khô mấy nắng tràn
Rừng mãi xanh xao miền uất hận
Rưng rưng hoa dại giữa mênh mang
22/4/2022
Tú Sụn