CHÓ XÁC TO THÀNH BÒ QUÝ TỘC

Ảnh: Sưu tầm


Thượng đế sinh ra lắm thứ bò
Bò cày bò sữa đến bò kho
Thời nay có loại bò tri thức
Thuở trước ít loài chó xác to
Du hí, chơi gôn hàng quý tộc
Ăn chơi gái gú lớp trâu bò
Loài này tốn của nuôi vô ích
Sống bám như vầy lắm nỗi lo
10/3/2020
Tú Sụn