ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI

Ảnh: Sưu tầm


Qua bốn đời chủ tịch
Và hai mươi năm trời
Người dân khô nước mắt
Giờ lại hứa đầu môi

Chứng tỏ là tham nhũng
Đã có từ rất lâu
Chúng hoành hành cướp bóc
Người dân quá khổ đau

Họ dùng mọi thủ đoạn
Mọi âm mưu đê hèn
Cả quyền lực, cưỡng chế
Để bóc lột dân đen

Một vết nhơ lịch sử
Đó là vụ Thủ Thiêm
Quan bất chấp pháp luật
Mà Thiên đình vẫn im

Ở thủ đô Hà nội
Có xóm trọ Thủ Thiêm
Hàng ngày đi cầu cứu
Mà thanh tra vẫn im

Quan tham tranh nhau gặm
Miếng bánh ngon Thủ Thiêm
Đến giờ luôn vô sự
Cả hệ thống vẫn im

Biết bao thằng giàu sụ
Nhờ mãnh đất Thủ Thiêm
Chúng răn đe, hù doạ
Nên truyền thông phải im

Một vết đen lịch sử
Một ẩn số xấu xa
Hai mươi năm tồn tại
Chưa ông nào tháo ra

Với người dân, dỗ ngọt
Mỗi lần tiếp cử tri
Dùng đầu môi chót lưỡi
Lừa thôi, chẳng ích gì
21/9/2018
Tú Sụn