THU (2)


Xanh trong dịu mát một bầu trời
Đầu cành chiếc lá lẻ chơi vơi
Gương hồ soi bóng vầng mây đứng
Mặt đất vàng ươm sợi nắng rơi
Gió nghiêng rung nhẹ rèm liễu rũ
Trăng mơ lờ lững chắn lưng trời
Nhớ hoa bướm đậu ngang cành trúc
Buồn em mắt dõi mãi không thôi
12/9/2016
Tú Sụn