ĐỪNG EM NHÉ

Ảnh: Sưu tầm


Đừng nhé nghe em chớ xa lìa
Đừng lo đừng giận đừng cách chia
Hãy bên nhau mãi yêu nhau mãi
Đừng có âu sầu những đêm khuya

Ta đã cùng nhau phút giây vàng
Cùng chia nồng thắm giấc cao sang
Cớ sao em sợ lo buồn nữa
Mà mãi sầu bi nghĩ miên man

Trách cứ làm chi trái tim yêu
Trần gian ngắn ngủi có bao nhiêu
Khắc khe tiết hạnh như chừng ấy
Rồi cũng tàn phai tựa nắng chiều

Ta nhập hồn ta lại với nhau
Hoà chung huyết thắm lọc u sầu
Đem chôn ngang trái sâu lòng đất
Lưu lại trần gian những ngọc châu
13/7/2016
Tú Sụn