CẢM NHẬN NGÀY NGUYÊN TIÊU KỶ HỢI

Ảnh: Sưu tầm


Ngày Nguyên Tiêu Kỷ Hợi
Về “sông núi trên vai”
Có gì đó thiếu thiếu
Cho đất nước tương lai

Trên mặt trận đánh giặc
Gương người lính xông pha
Quyết một lòng son sắt
Để giữ yên nước nhà

Trên mặt trận giữ nước
Gương người lính kiên cường
Mãi đương đầu tuyến trước
Gác lại mọi yêu thương

Hai loại giặc đã biết
Giặc ngoại xâm, nội xâm
Đánh ngoại xâm quyết liệt
Đánh nội xâm âm thầm

Trên mặt trận dựng nước
Biết bao giặc nội xâm
Không đánh bằng súng được
Mà diệt chúng bằng tâm

Những ngòi bút lớn nhỏ
Chỉ hướng về biên cương
Giặc nội xâm bỏ ngỏ
Đúng là không bình thường

Nguyên Tiêu thứ mười bảy
Vẫn chưa đánh nội xâm
Sợ ngòi toè bút gãy
Hay là chưa đúng tầm

Một nỗi buồn không nhỏ
Một uất hận không nguôi
Lịch sử nào đã rõ
Nên đắng cay bùi ngùi

Hỡi những người chiến sĩ
Hãy dũng cảm xông pha
Đừng chỉ vì ích kỷ
Mà cầm cây bút tà
19/2/2019
Tú Sụn