CỐ QUÊN

(Thơ vui)
Nhìn dáng thì cũng chưa già
Nhìn đùi thì hẳn đúng là còn tơ
Rõ nếp lằn mông chưa mờ
Chắc rằng thoạt ngó sững sờ một phen
Váy chi cũn cỡn lên trên
Quần đâu không thấy! Cố quên mặc rồi
Nam nhi phụ lão bồi hồi
Nguy cơ tai nạn nếu ngồi trên xe
Mấy lời cảnh báo răn đe
Dù nó ngon mấy phải dè giữ thân
Lơ đi chớ có tần ngần

5/6/2021
Tú Sụn