GỞI THÀNH UỶ TP HCM*

Ảnh: Sưu tầm


Vụ Thủ Thiêm đi vào lịch sử
Tất Thành Cang chỉ bị phê bình
Báo chí đăng đọc thấy phẫn nộ
Xem thường Thành uỷ Hồ Chí Minh

Một tập thể thiếu sức chiến đấu
Thậm chí là đồng loã hữu khuynh
Toàn gương mặt thấy không xứng đáng
Đã đưa ra quyết định bất bình

Các anh đã làm trái ý Đảng
Và phản bội lại với lòng dân
Là Thành uỷ phải là gương sáng
Phải trung kiên trí dũng song toàn

Tất Thành Cang đáng tội truy tố
Và đúng ra phải bắt tống giam
Các anh vẫn bổ nhiệm công tác
Có nghĩ gì những việc đã làm

Ngoài ông Cang còn ông bà khác
Các anh đã dung túng bao che
Chống tham nhũng Thành uỷ thế đấy
Mối nghi ngờ chắc bởi cùng phe

Các lãnh đạo đã bị truy tố
Lệnh Trung ương và phía công an
Các anh như luôn đứng ngoài cuộc
Là bù nhìn! Nói thế không oan

Cả Thành uỷ đều không xứng đáng
Còn tự trọng thì hãy rút lui
Còn liêm sỉ thì nên từ chức
Đảng là phải chiến đấu không lùi

Bấy nhiêu lời gởi đến Thành uỷ
Với tấm lòng vì Đảng, vì dân
Là cực lực phản đối thực trạng
Mà lâu nay Thành uỷ vong thân
7/8/2020
Tú Sụn
* Vụ Thủ Thiêm: Ông Tất Thành Cang chỉ bị phê bình!?