NHỚ EM (1)


Hơn một tháng rồi không gặp em
Nỗi nhớ từng đêm lại dày thêm
Mắt thương, môi ngọt ôi nhớ quá
Vai nõn, da thơm man mác thèm

Canh một chưa qua gà đã gáy
Canh năm trằn trọc lại nhớ em
Nhớ ôi! Nhớ quá em nào nhớ
Ngày nhớ em rồi đêm nhớ thêm
4/7/2017
Tú Sụn