LƯNG TRÒNG

Ảnh: Sưu tầm

LƯNG TRÒNG
Trường kỳ kháng chiến giữ non sông
Chẳng tiếc máu xương mãi một lòng
Đế quốc hung tàn nên thất bại
Thực dân độc ác phải tiêu vong
Mừng vui gang tấc chưa viên mãn
Thất vọng triền miên lại chất chồng
Bè lũ quan tham luôn đục khoét
Lâm nguy chế độ mắt lưng tròng
24/1/2022
Tú Sụn