NGÓNG ĐỢI

Ảnh: Sưu tầm


NGÓNG ĐỢI
Trong lòng rạo rực nghĩ về em
Giây phút bên nhau mãi ước thèm
Bóng dáng yêu kiều ngày gió lộng
Bờ môi nồng ấm buổi chiều êm
Câu thề hồi ấy còn thề nữa
Lời hẹn bây giờ có hẹn thêm
Đã mấy Thu rồi luôn ngóng đợi
Vàng rơi se sắt trải bên thềm
23/10/2023
Tú Sụn