NGUYÊN TIÊU

Ảnh: Sưu tầm


NGUYÊN TIÊU
(Thủ vĩ ngâm)
Nguyên tiêu là tết tháng đầu năm
Rộn rịp cảnh chùa khách viếng thăm
Nguyệt tỏ ước mơ vui vẹn tháng
Nhật tươi hoài vọng khoẻ tròn lăm
Thi nhân xướng hoạ vần thơ ngọt
Bằng hữu giao lưu khúc nhạc đằm
Trà rượu thâu đêm còn háo hức
Nguyên tiêu là tết tháng đầu năm
15/2/2022
Tú Sụn